Head-Hlavicka.jpg


Web-stránky na téma - Oblast: 

Život, Láska Vědomé Přítomnosti, Vztahy +Nabídka služeb===> Tyto stránky fungují ČÁSTEČNĚ jako e-book  (pro Mobily i pro PC) + Nabídka Služeb 
===> STRUČNÝ popis a objasnění různých "Proč" (výňatky z knih, učebnic, skript a nahrávek od Arcany-V) = pochopení podstaty života a jeho fungování, jednoduchých "ROVNIC" podstaty Bytí = "zákonů" = principů života (a univerza)


A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-6x.GIF.gif
Úvod-Hlavní-stránka Poučné-Články-o-Probuzení-Arcana Zlepšení-Života-Vaše-Příležitosti Kontakty-O-mně-O-mé-práci
A=aPoint-6x.GIF.gif
A=aPoint-6x.GIF.gif


A=aPoint-6x.GIF.gif
* Arcana V, Amelia W.: Učení se o fungování života *

=> Úvod, Hlavní stránka 

A-Bod-9-Začátek
A-Bod-9-Začátek

A-Bod-9-Začátek


A=aPoint-9x.GIF.gif
Právě rozšiřuji tyto web-stránky o nové možnosti, o nové stránky, pro Vás.

Vztahy, Láska, vztah... Položili jste si někdy otázku, s kolika Lidmi máte ve skutečnosti nějaký druh vztahu?
A s kolika Lidmi máte Láskyplný vztah nebo válečný vztah?
Položili jste si někdy otázku, jaký máte vztah (postoj),
1) k věcem?   2) ke koníčkům?   3) k práci?   4) k sobě samému?  
5) ke skutečným trvalým hodnotám?   6) ke svobodě?   7) k Lásce?  
8) ke štěstí, k blaženosti?   9) k uspokojení? atd., možností jsou tisíce.

Položili jste si někdy otázku, zda znáte skutečný význam nejen těchto zmíněných slov? Nebo si jenom myslíte, že to znáte? První otázka, která se nabízí, je:
CO je to doopravdy vztah?? 
ve Wikipedia najdete toto znění:
Vztah je obecná vlastnost konkrétního objektu nebo subjektu (entity), která se váže k jinému objektu nebo subjektu (entitě). V praxi může tato vazba nabývat nejrůznějších podob a vždy záleží na dalších okolnostech a podmínkách její existence. Obecně se může jednat buďto o vazbu jednostranně působící nebo o vazbu působící oboustranně. Při posuzování jednotlivých vztahů či souvztažností je nutno tento fakt vždy brát do úvahy. Jedna entita může mít více různých vazeb k vícero různým entitám, vzájemné vztahy těchto entit mohou v praxi někdy tvořit velmi rozsáhlé sítě a vzájemné propletence. Přesně definovanou množinu navzájem propojených a souvisejících vztahů pak označujeme termínem souvztažnost.

Vztahy mezi Lidmi, z Wikipedia:

Vztahy mezi lidmi neboli mezilidské vztahy mohou také nabývat nejrůznějších podob, od vztahů velmi špatných (vztahy negativní) přes vztahy nedefinovatelné (neutrální) až po vztahy velmi dobré až vynikající (vztahy pozitivní).

I mezi lidmi pomohou působit vztahy jednostranné či oboustranné. Příkladem jednostranného vztahu mezi dvěma lidmi budiž třeba platonická láska či přátelství (pozitivní vztah) nebo závistnenávist (negativní vztah). Oboustranná (obapolná) pak bývá láska. Sexuální vztah může být základem manželství nebo trvalého partnerství.

Mezilidské vztahy se s ubíhajícím časem přirozeně mění a mohou být i ambivalentní. Jedna z nedobrých lidských vlastností je vztahovačnost, kdy takto postižený jedinec hledá negativní vztahy vůči své osobě i tam, kde žádné negativní vztahy vůbec nejsou.


Lidé nejčastěji zajímá vztah k nějakému člověku anebo ke hmotě (práce, peníze, postavení, majetek, pohodlné bydlení...)
TO, že někoho nezajímají ostatní druhy vztahů, ještě neznamená, že neexistují...!!!  A co je důležitější, pokud si ostatní druhy vztahů člověk nevšímá, nežije v rovnováze i když je přesvědčený, že tomu tak je. Každý člověk si tvoří vlastní svět, za pomoci všech druhů vztahů, kterých je opravdu hodně. A právě podle toho, jaký má vztah k těmto ostatním subjektům, vytváří následně jeho vztahy mezi-lidské a také vůči zmíněným příkladům hmoty, reality. Tyto ostatní druhy vztahů si člověk buduje právě z Poznání skutečných hodnot. Dokud skutečné hodnoty člověk nezná, anebo zná 1 či 2, neřídí se jimi anebo se řídí pouze tou jednou, nemůže vybudovat ani 1) kvalitní mezi-lidské vztahy, ani 2) vztah vůči hmotě, ani 3) opravdovou rovnováhu v životě. O čem to všechno je, to je nejméně na 1 knihu (zhruba 24 základních kapitol), což nemůže obsáhnout konkrétní situace, leda občas příklad z tisíce dalších.

Na těchto stránkách, se sice budeme zabývat nejčastěji vztahy mezi-lidskými a Láskou Vědomé Přítomnosti, ovšem v souvislosti právě se vztahem podstatným a přehlíženým subjektem, který právě proto vytvořil daný vztah následný = vůči osobě či vůči hmotě.

Existují totiž souvislosti, pak příčiny a prvotní příčiny. Většina Lidí se domnívá, že nějaký následek je příčinou. A pokud dokáže někdo rozeznat skutečnou příčinu, pak většinou už nezná souvislosti a hlavně už neví, že existují také prvotní příčiny. Prvotní příčiny, jsou pochopitelně PŘED příčinami a jde nejčastěji o chování člověka nevědomky a proto o tom nemá ani páru, nemůže si je pamatovat. Ovšem to není zdaleka všechno. Prvotních příčin je mnoho druhů, zmíním ještě například postoj (jakéhokoli subjektu) a z něj následně vnitřní rozpoložení i hromadné (Lidí či zvířat) nebo přirozený vývoj čehokoli, NEJEN člověka či zvířete...

Lidé chtějí ideální vztahy a nechápou, proč je nemohou mít ideální trvale.
Pokud chcete mít vztah obchodní, potřebujete dodržovat "pravidla" stejně tak, jako u vztahu mileneckého anebo rodinného typu. JEN jsou u každého druhu vztahu, tyto "pravidla" ROVNOVÁHY = JINÉ... U vztahu rodinného typu, POKUD chcete Lásku, aby Vás protějšek miloval doopravdy a nejen chvilkově, potřebujete investovat také opravdovou Lásku=intuici+pocity+vnímavost +zájem, vstřícnost. Proč?

Pokud neinvestujete nic, třeba u bydlení peníze za nájem či služby, nebudete bydlet dlouho. Pokud investujete do vztahu rodinného, na bázi Lásky, pak je tady "platidlem" Láska. Drtivá většina koučů nebo psychologů, radí Lidem takové postupy, které jsou na bázi obchodu (např. kompromis apod.). Trvalo mi zhruba 30 let zjišťování, než jsem pochopila PŘESNĚ, jaké jsou to blbosti... Nefunguje to jednoduše proto, že se takový vztah překlopí z Lásky do obchodu. JENŽE, mít vztah na bázi Lásky, má háček... JAKÝ?

Lidé nevědí, co je to skutečná Láska i PŘESTO, že jsou přesvědčeni, že to vědí. Pořád dokola se jim vztahy rozsypávají a přesto tomu věří nadále. K tomu, abychom měli rádi cokoli nebo opravdovou Lásku, tak TO potřebujeme nejdříve poznat a pochopit. Dokud něco nepoznáme v CELÉM rozsahu + nepochopíme v celém rozsahu, nemůžeme si to oblíbit. A je jedno, zda se jedná o oblast chemie anebo o Lásku. V okamžiku, kdy člověk pochopí +umí třeba i oblast chemie, tak ji potom zvládá levou zadní a má to rád. U lásky je to skoro stejné = s tím rozdílem, že si to člověk může užívat mnohonásobně více, protože tato oblast přináší celkovou spokojenost, pocit štěstí, blaženosti, až dosahuje takového celkového uvolnění, o jakém v životě ani nesnil...+POSTUPNĚ VŠECHNO, o čem snil, také v ostatních oblastech...

JAKOU SVOBODNOU VOLBU ZVOLÍTE VY???
Skutečnou Univerzální LÁSKU anebo domnělou =čili obchodní vztah?
 

více si přečtěte v článku:  (20159-1) *

Vztahy začíná i končí všechno. Jednoduše proto, že do všech druhů vztahů (nejen k Lidem, také k věcem či k situacím), prezentujeme vztah k sobě samému a vkládáme do světa kolem sebe to, co máme uvnitř sebe samého. Jinak řečeno, TO, co máme uvnitř +TO, JAK vnímáme a vidíme sebe sama, TO SAMÉ vidíme kolem sebe, BEZ ohledu na TO, zda je to objektivní pravda či nikoli = vidíme a děje se nám tudíž POUZE subjektivní ztotožnění, což Lidé nazývají mylně (subjektivní) "pravda"...

Přetvářet to, co máme uvnitř sebe tak, aby se to Líbilo nám osobně, je důležité pro naše každodenní vlastní štěstí. Jinak nemůžeme dosáhnout na to, co se nám Líbí. Nejdříve si to potřebujeme začít dávat sobě samému. Pak přitáhneme takové vztahy a ostatní věci do života, které ladí, souzní, se světem UVNITŘ sebe sama. Abychom to mohli udělat, potřebujeme hodně informací = podobně, jako naučit se například celý obor Fyziky či Biologie. A toto, si tady nastíníme.  S úctou, Amelia,  Arcana-V   *
A-Bod-9-Začátek

A-Bod-9-Začátek

MENU  TÉMATA:
A=aPoint-9x.GIF.gif
 
Vděčnost-Objeti-Holka-Kluk
Co všechno můžeme pro sebe udělat?
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg

 
Přehled-seznam-článků-poselství

Nejčtenější články:
A=aPoint-9x.GIF.gif
Jdete cestou přání či cestou chtění rozumu anebo v Souladu se svoji Podstatou? (20163-4)
*
Měníme svůj život s Láskou = 1.Krok, Poznání přehlíženého (20163-1)
*
Sebe-Úcta, první mezikrok k opravdové Lásce +Návod
(20139-2)

Kdo je Amelia W.
FOTO-Amelia-02
Co má Amelia JINAK, co miluje, hobby, činnosti, tvořivost, Zajímavosti, Příběhy...

Novinky, Informace, akce
Obr=9=Poslech-Sluchatka=04=270x180=K=.jpg
Co se děje kolem nás, tady na web-stránkách, akce, na co se můžete podívat tady nebo osobně, potřebné Informace, změny, vysvětlivky apod... 

Inspirace Moudrosti a prohlédnutí
Obr=6=Ruce-Svetlo
Inspirace vyššího Vědomí, Vědomí Přítomnosti, Konzultace Vědomí a Duše, pro Život v PRAXI...   (krátké a velmi stručné informace inspirace intuice a moudrosti)

Video Galerie 
Obr=9=Poslech-Sluchatka=02
Nahrávky v úsporném MP3 nebo MP4 anebo ve formátech, které si můžete pustit či stáhnout na mobil i na počítač

A=aPoint-9x.GIF.gif
Produkty, Tvorba, Knihy 
Vděčnost-Kdo-Jsem-Jsme
Tvorba je neomezená, jako Bytí a člověk může využít větší část, než původně tušil...
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Bnr=Arcana-V=87x30.gif.gif
Bnr=Zivot-Laska-Sweb=04=87x30=.gif.gif
Bnr=alarzach.gif
Bnr=spimajim.gif

Bnr=FACADE.jpg
PageRank
Seznam S-Rank
Bnr=Google-newsBBoard-add.gif
Bnr=add-to-seznam.png
Bnr=Najdise.jpg Bnr=PozNoviny.gif
Bnr=DharmagaiaNakladatelstvi.jpg
Bnr=facebook.jpg
Bnr=WebArchiv.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
 *
A=aPoint-9x.GIF.gifA=aPoint-6x.GIF.gif
Úvod-Hlavní-stránka Poučné-Články-o-Probuzení-Arcana Zlepšení-Života-Vaše-Příležitosti Kontakty-O-mně-O-mé-práci
A=aPoint-6x.GIF.gif

Podmínky užívání  (+Zásady ochrany osobních údajů) 

Často kladené dotazy  (+Etický kodex) 

Spolupráce  (+Affiliate Program)

Novinky, Informace, akce


A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif


A=aPoint-9x.GIF.gif