Web-stránky na téma - Oblast:

Biografie, kdo je Amelia - Život, Láska Vědomé Přítomnosti, Vztahy

===> Tyto stránky fungují ČÁSTEČNĚ jako e-book  (pro Mobily i pro PC) +nabídka Služeb
===> STRUČNÝ popis a objasnění různých "Proč" (výňatky z knih, učebnic, skript a nahrávek od Arcany-V) = pochopení podstaty života a jeho fungování, jednoduchých "ROVNIC" podstaty Bytí = "zákonů" = principů života (a univerza)


A=aPoint-6x.GIF.gif
Úvod-Hlavní-stránka Poučné-Články-o-Probuzení-Arcana Zlepšení-Života-Vaše-Příležitosti Kontakty-O-mně-O-mé-práci
A=aPoint-6x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif

Amelia W.: Učení se o fungování života Head-Hlavicka.jpg


=> Úvod ==> Amelia, biografie, o životě 

A-Bod-9-Začátek


A-Bod-9-Začátek


Každý člověk má jiný život, někdo méně a někdo více. Na to většina Lidí zapomíná nejčastěji, protože posuzují situaci a chování druhého podle sebe. Pokud je někoho život výrazně odlišný, pak takový člověk, má tendenci, na tyto rozdíly nezapomínat o to více, o co více se jeho život liší od ostatních... :-) 

Narodila jsem se koncem 60-tých let, na přelomu dubna a května, mezi hlavními městy Rakouska a Slovenska. Šlo o cestu z bývalé Jugoslávie, z ostrova Korčule. Pro astrology může být zajímavé to, že v okamžiku mého narození, bylo až 6 planet v retrográdním postavení, což se nestává ani každých 20-30 let... Prarodiče jsou ze staré Anglie.
Svůj život si pamatuji od narození dodnes, vědomě a velmi podrobně i přesně, do nejmenších detailů. Včetně svých myšlenkových pochodů v jednotlivých situacích, včetně obličejů Lidí, jejich projevy i energie apod. = což je důležité. Ostatní podrobnosti, jako např. zařízení bytu až po skvrnky na nábytku či koberci, nebo díry na chodníku či v trávníku, už důležité nejsou. Přesto si pamatuji i takové věci. Do svých 30 let jsem se o tom neměla důvod bavit s nikým a tak jsem ani nevěděla, že to není běžné u ostatních Lidí. Když jsem se to dozvěděla, tak jsem raději začala říkat, že si svůj život pamatuji až od dvou let.

Díky mnoha zvláštním věcem, které když si člověk pamatuje, je pak jeho život mnoho-násobně pestřejší a zajímavější. Vyberu z těch tisíců a deseti-tisíců situací, jen pár, protože to bylo zhruba na více, než na 60 knih.

Do dvou let jsem pobývala v jiné rodině, s milujícími rodiči, ve velmi stísněném bytečku. Kuchyň byla např. užší, než dnešní panelákové chodbičky a přesto se tak vešel malý stolek se dvěma židličkami. Stačilo to proto, že jsem byla většinou v náruči nebo na klíně u mámy a občas u táty, který hodně pracoval. Od dvou let, jsem byla už u jiných rodičů, kteří byli opak těch předchozích. A tak jsem to brala mnoho let tak, že jsem adoptovaná. Nebyla jsem. Do dvou let, jsem pobývala většinou za tělem, zhruba ve vzdálenosti asi metr až metr a půl. Teprve od dvou let, vnímám svět ze svého těla. Navíc s divným uvědomováním si, že mi je 17 let. Tomu se začnete divit ovšem velmi výrazně až v 5 letech nebo v 7 letech a ještě více pak v 10 až v 15 letech. Díky tomu, bylo se mnou také i zacházeno už ve dvou letech tak, abych se o sebe postarala sama (ve většině věcí). Třeba když mi bylo zle od přejedení se a můj žaludek to nezvládal (tuto tendenci jsem měla od narození i při kojení, až do 17 let), tak jsem si musela dojít pro plastové umyvadlo sama a uklidit si to po sobě. Asi není třeba říkat, jak s tím zápasí dítko, ve velikosti dvou let. A tak jsem si uvědomovala a pamatovala každý krok, každý vzor na koberci, když jsem dávala pozor, abych s tou velkou a těžkou věcí nezakopla.

Například v 7 letech, po cestě do školy LŠU, kam mě měla máma přihlásit na piano, jsem si uvědomila, že budu také zpívat, jen mi nebylo nejdřív jasné, zda jako žena nebo muž. Uvědomovala jsem si, že se necítím ani jako žena ani jako muž. Cítila jsem se, jako sjednocení obojího. A tak jsem si to shrnula, než jsme do školy dorazili, že jsem hermafrodit. Odkud mi vyplavalo toto pojmenování, jsem v tu chvíli neřešila. Uvědomovala jsem si však, že to budu muset akceptovat a také jsem to respektovala. Poté, jsem si uvědomila, že je to pocit sice zvláštní, ovšem přináší člověku mnohem více, než kdyby se zaškatulkoval pouze do jedné strany. Díky tomu, jsem začala vnímat, obrovské vnitřní rozpětí, rozsah. Když jsem se o tom před někým zmínila v dospělosti, tak to chápal jako bisexualitu. Ne, nejde o nic podobného. Nejde totiž o zaměření se skrze tělo. Jde o vnitřní pocit uvědomění si, že uvnitř nejsme ani žena ani muž, nýbrž obou-pohlavní. Není to pouze uvědomění si obou polarit v jakémkoli těle i když také. Je to uvědomění si neomezení, které člověk může užívat, ať už dělá cokoli = může uchopit schopnosti obou pohlaví v jediném jednání. Uvědomění si, že člověk je mnohem víc, než vidí rozum nebo fyzický zrak.

Až o 31 let později, jsem potkala článek nějaké Holanďanky, že se soudila kvůli tomu, že chce mít v občanském průkazu napsáno, že je nikoli žena, ale TO. Byla jsem vděčná za ni i za další, kteří začali přibývat. Na začátku, je jedno, zda si to člověk uvědomí nejdříve přes obě polarity, které má každý uvnitř sebe. Je to cesta rozšíření svého uvědomování, kdo jsem. A ta je dlouhá. Mimochodem, homosexualita, je první krok, který nutí člověka, nejdříve z pohledu fyzického, uvědomit si, že je tu něco více. Bisexualita, je potom druhý krok, opět z pohledu fyzického. Uvědomění si bou polarit, ženské i mužské, je pak třetí krok, který už není pouze z pohledu fyzického těla, nýbrž také hlubší pohled zevnitř. A takto postupně pokračuje = rozšiřuje se uvědomování si toho, kdo jsme. Ovšem tyto kroky jsem pochopila celkově až v 9.měsíci, září, v roce 2013. Dříve jsem se touto strukturou a posloupností, nezabývala.

Když mi bylo 10 let, ocitla jsem se například v situaci, v jižním Chorvatsku bývalé Jugoslávie, že buď budu koukat do zdi anebo se přidám k důchodkyním, které věštili z lógru kávy. Pochopitelně jsem se přidala. A tak mně začali učit = vysvětlovat mi symboliku znaků. Zakrátko mi sdělili, že když to vím už dříve, než mi to objasní, tak mohu učit já je. Vysvětlovala jsem jim, že nevím, co vím a že to vím a proto vítám jejich "naťuknutí", díky čemu si vzpomenu, ovšem nevím jak a odkud. Takto jsem procházela nejrůznější symbolikou, z různých oblastí, mnoho let. Symbolika je PŘEKLAD, podobně, jako když překládáte cizí jazyk nebo hieroglyfy, do Vašeho mateřského jazyka. Od roku 1992 už vím, že "symbolika", je skoro všechno. Přesněji, v této hmotné realitě, je symbolika všechno. Mimo tuto realitu, symboliky ubývá, podle toho, nakolik jste vzdálení této hmotné realitě, tedy pohledu na fyzický svět.

Nejen znaky, také i čísla, barvy, aura, astrologie, numerologie, chemie, fyzika, energie. Nejen to, co vyjádří člověk svým projevem, nápisy, komunikací, slovy, také i procesy v přírodě, projev každé bytosti, zvířete, rostliny, zkrátka, "symbolika" je všechno co vidí lidský zrak, vnitřní zrak, v této hmotné realitě. Pokud se člověk dívá na svět, přírodu, sebe, zrakem energie Vědomí, pak nepotřebuje překlad "symboliky". Symbolika je stručné vyjádření všeho, v hmotné realitě, dokud se člověk neumí dívat na svět očima Vědomí. A protože to zatím lidská bytost neumí, ani z větší části, někteří ani z miliontiny procenta, tak se učíme chápat, jednotlivé projevy postupně, skrze symboliku. Nejčastěji Lidé začínají symbolikou snů, poté pomůckami (astrologie, čísla, karty, hieroglyfy, aura, apod.), až se dostanou do překladů bez pomůcek, významu slov, vět, nejen cizích jazyků, také i vlastního, jakýchkoli sdělení slovního i mimo-verbálního a nakonec energií všeho.

Prošla jsem tudíž mnoha obory, naučila se oblast nejen symboliky zmíněných věcí, také přírodní vědy, duchovní oblasti, protože to nám otevírá oči a pochopení přírody, života a jak funguje. Pochopila jsem, že tak jako chemie či fyzika nebo biologie nemůžou za to, že ji Lidé zneužívají, anebo zaškatulkují do oblasti vědy či něčeho jiného, stejně tak nemůže člověk za to, že zaškatulkuje sebe samého do pozice fyzického těla, hmotné reality = dokud se nenaučí poznat, vidět, chápat celky a souvislosti. Fascinuje mně od 7 let, tento rozsah a když mi bylo 9 let, tak jsem si to pojmenovala, že chci vědět všechno o životě, o jeho podstatě, o všech zákonech života a vesmíru. Od roku 2012 už vím, že nejde o zákony, nýbrž o principy podstaty života, že život je úplně vše, stejně tak, jako úplně vše, je energie atd. Proto souvisí všechno se vším, mnohem více a dále, než člověk tuší. A děkuji za toto poznání a pochopení, každý den, každou hodinu, svého života.

Nejsem jiná, než kdokoli z Vás. Nejsem ani víc, ani méně, než kdokoli z Vás. Jenom mám jiný život, jako ho má každý. Rozdíl je jenom v tom, že mám Příležitost, žít svůj život v širším pojetí a že tyto Příležitosti využívám už od narození. Celý život, jsem byla házená do vody = obrazně řečeno. A tak jsem byla nucená naučit se velké množství věcí velmi rychle. Většinou jsem nefrflala. Jenom občas. Vítala jsem tyto výzvy i přesto, že jsem se často "nalokala hodně vody", při té rychlosti odvíjení se situací, událostí a často i životu velmi nebezpečných. Až při osmém boji o život, jsem pochopila, že je zbytečné bojovat i o život. Až když jsem to vzdala, tak se mi život v této fyzické realitě vrátil. Kolegyni teprve až v tom okamžiku došlo, jakým jiným způsobem, mi může zachránit život, který zafunguje. Nic není náhoda. Ovšem většině náhodám, předchází naše rozhodnutí z nitra a náš postoj. Podle toho, jaký postoj a přístup člověk používá, využívá, podle toho se odvíjí průběh událostí. To bylo jedno z největších prožitků a pochopení, které jsem zažila na vlastní kůži. Ovšem to je na velký rozsah objasnění, než to člověk pochopí úplně. :-) 

  *

Jaké činnosti (koníčky, hobby) miluje Amelia?

Jakými všemi profesemi prošla Amelia?

Jakými činnostmi se zabývala Amelia?

Jakými činnostmi se Amelia zabývá v současnosti?

Jaké věci a jídlo miluje Amelia?

Jaké dramatické události, zažila Amelia ve svém životě?

Které mezníky změnily život Amelii?

Kolikrát Amelia zažila setkání se smrtí osobně, na vlastním těle a co ji to přineslo?

Které uvědomění si, zachránili nejen život i zdraví Amelii?

Setkání Amelie se svoji energií, velkou, několika-metrovou koulí světla.

Setkání Amelie se svoji sestrou, skrze předmět = nástroj spřízněnosti.

Stránky na tato témata, budu doplňovat postupně, pro pochopení pohledu na život, na svět, podle toho, jak se vyvíjí.

A=aPoint-9x.GIF.gif

Přeji nám všem, ať se rozhodujeme při plném Vědomí a ve spolupráci s Duší a její Láskou a hlavně ať se naučíme používat Rozum i myšlenky=Ego k těm účelům, které jsou jim vlastní = které jsou jim určené. Jsou to schopnosti, které jsou zatím nepochopené a my si budeme na těchto stránkách ukazovat postupně, k čemu slouží nejen rozum, nýbrž všechny záležitosti života +naše části těla i člověčenství.  Posílám nám všem pochopení, Laskavé pohlazení a objetí, spojení s Vědomým, s Láskou k celistvosti,  Amelia W.
A-Bod-9-Začátek


A-Bod-9-Začátek


MENU
TÉMATA:

 
A=aPoint-9x.GIF.gif
Přehled-seznam-článků-poselství

Kdo je Amelia W.
FOTO-Amelia-02
Co má Amelia JINAK, co miluje, hobby, činnosti, tvořivost, Zajímavosti...

Denní inspirace
Obr=6=Ruce-Svetlo
Inspirace vyššího Vědomí, Vědomí Přítomnosti, Konzultace Vědomí a Duše, pro Život v PRAXI...

Dění, Novinky +INFO
Obr=9=Poslech-Sluchatka=04=270x180=K=.jpg
Na co se můžete podívat tady nebo osobně, které způsoby dotazů či objednávek jsou účinné, nové články, videa apod... 

Video Galerie
Obr=9=Poslech-Sluchatka=02
Nahrávky v úsporném MP3 nebo MP4 anebo ve formátech, které si můžete pustit či stáhnout na mobil i na počítač

Zaregistrujte se (vložením křestního jména a emailu)
A=aPoint-9x.GIF.gif
*
A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-6x.GIF.gif
Úvod-Hlavní-stránka Poučné-Články-o-Probuzení-Arcana Zlepšení-Života-Vaše-Příležitosti Kontakty-O-mně-O-mé-práci
A=aPoint-6x.GIF.gif

Zásady ochrany osobních údajů
Etický kodex
Podmínky použití
 
A=aPoint-9x.GIF.gif